Chính Sách Bảo Mật

Giới thiệu về Chính sách Bảo mật

Tại GNBET, việc bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin cá nhân cho người dùng là ưu tiên hàng đầu. Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của GNBET, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo những điều khoản được quy định trong Chính sách Bảo mật này.

Thu thập thông tin

Khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của GNBET, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

Thông tin cá nhân:

Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP và những thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin về hoạt động truy cập:

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về hoạt động truy cập của bạn khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin về việc truy cập, lịch sử truy cập và các hoạt động khác trên nền tảng của chúng tôi.

Mục đích sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để:

  • Cung cấp và quản lý các dịch vụ của GNBET.
  • Xác thực danh tính và thông tin tài khoản của bạn.
  • Hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu mà bạn đưa ra.
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của GNBET.
  • Nâng cao trải nghiệm của bạn trên nền tảng của chúng tôi.
  • Tiến hành phân tích và nghiên cứu về việc sử dụng dịch vụ của GNBET.
  • Điều chỉnh nội dung và quảng cáo hiển thị cho bạn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã triển khai các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu này. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ, tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống sau:

  • Khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn.
  • Khi bắt buộc bởi luật pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền.
  • Khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của GNBET hoặc của bạn.

Quyền và lựa chọn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ tài khoản. Bạn cũng có thể từ chối nhận thông tin quảng cáo và tiếp thị từ GNBET. Tuy nhiên, việc từ chối này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi cam kết xem xét và giải quyết mọi yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

GNBET có thể điều chỉnh Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào thông qua trang web hoặc thông điệp thông báo khác.

Rate this page
GNBET